AA Tekstgrootte

Vragenlijsten - PROMS

Patiëntgerapporteerde uitkomstmetingen (in het Engels: Patient-Reported Outcome Measures, PROMs) worden steeds vaker en voor steeds meer doelen gebruikt. Dit zijn meetinstrumenten in de vorm van gevalideerde vragenlijsten om kwaliteit van zorg of leven te meten. Van de resultaten van de PROM kan een indicator berekend worden die betekenis geeft aan deze resultaten.

Inzet PROMs

PROMs worden gebruikt;

  • In wetenschappelijk onderzoek om effecten van interventies vanuit het perspectief van patiënten in kaart te brengen; veel PROMs zijn oorspronkelijk voor die doelstelling ontwikkeld. 
  • In de directe zorgpraktijk om meer inzicht te krijgen in het functioneren of de kwaliteit van leven van patiënten. Ze kunnen ondersteunen bij het stellen van een diagnose, het evalueren van een behandeling of om de communicatie te verbeteren. 
  • Op geaggregeerd niveau om kwaliteit van zorg te meten, te bevorderen en te vergelijken tussen afdelingen en tussen organisaties. Zorgverzekeraars willen deze informatie gebruiken om zorginkoop op af te stemmen.

Bron -  Handreiking Voor de selectie van PROs en PROMs - NFU consortium kwaliteit van zorg

Patiëntbetrokkenheid

Patiënten en patiëntenorganisaties worden steeds meer betrokken bij de verbetering van de kwaliteit van de zorg. Patiënten willen meestal een grotere rol spelen in hun eigen zorgproces en samen met hun zorgverleners beslissingen nemen. Zorgverleners zien de patiënt ook steeds meer als partner in de zorg en hanteren patiëntbeleving als vertrekpunt bij hun advies en handelen. Daarnaast wordt transparantie van de zorg een steeds belangrijker thema om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken.

Om tot betrouwbare informatie te komen over de kwaliteit en uitkomsten van geleverde zorg, moet die eerst gemeten worden. Eén van de manieren om de kwaliteit van zorg te meten is door patiënten met behulp van PROMs te vragen wat het effect van de zorg (behandeling) is geweest op hun ervaren gezondheid. Iedereen is gebaat bij transparantie in de zorg: de patiënten, die betere zorg ontvangen, de zorgverleners die efficiëntere en effectievere zorg leveren en ook de zorgverzekeraars, die de betere zorg goedkoper kunnen inkopen.

Bron Patiëntenparticipatie bij Patient Reported Outcome Measures (PROMs) Een praktische handleiding voor patiëntvertegenwoordigers  bij    de selectie     en (door)ontwikkeling    van    PROMs    en  de inrichting van patiënt-gerapporteerde uitkomstmetingen, Patiëntenfederatie Nederland

Meer informatie over PROMS, PREMS, Indicatoren etc vindt u in de PROM-Toolbox van Zorginstituut Nederland

Voorbeelden van online vragenlijsten

  • KLIK portaal - Kwaliteit van leven van (chronisch) zieke kinderen en hun ouders in Kaart gebracht door online vragenlijsten die bij het consult met de kinderarts worden besproken. In totaal maken er inmiddels 103 patiëntgroepen in meer dan 20 verschillende ziekenhuizen gebruik van KLIK. Er zijn meer dan 700 zorgverleners getraind in het gebruik van KLIK en > 10.000 patiënten hebben zich aangemeld op de KLIK website.
    KLIK werkt samen met het internationale Patient Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS). In de toekomst kunnen de PROMIS lijsten in KLIK worden afgenomen met behulp van een computer adaptieve test (CAT). Deze CAT stelt alleen vragen die relevant zijn voor de patiënt, waardoor de vragenlijsten korter worden. 
  • Wikiadvocacy pagina over Registry Questionnaires