AA Tekstgrootte

EUnetHTA

Bron: Samenvatting van deze Engelstalige pagina

In 2004 hebben de Europese Commissie en de Raad van Ministers zich gericht op Health Technology Assessment (HTA) als "een politieke prioriteit", en onderkenden zij een dringende behoefte aan de totstandbrenging van een duurzaam Europees netwerk op HTA. Deze EUnetHTA-samenwerking is uitgegroeid tot 81 organisaties uit 29 landen. Het huidige EUnetHTA Joint Action 3 project (2016-2020) zal een permanent netwerk op HTA in Europa opzetten.

Joint Action 3 beoogt de vaststelling en uitvoering van een duurzaam model voor de wetenschappelijke en technische samenwerking op het gebied van Health Technology Assessment (HTA) in Europa. De vrijwillige samenwerking binnen en tussen nationale en regionale HTA-organen is essentieel. JA 3 verhoogt het gebruik, de kwaliteit en de efficiëntie van gezamenlijke HTA-werkzaamheden op Europees niveau. EUnetHTA ondersteunt evidence-based, duurzame en rechtvaardige keuzes in gezondheidszorg en gezondheidstechnologieën en ondersteunt hergebruik in regionale en nationale HTA-rapporten en -activiteiten. De gezamenlijke productie van gestructureerde HTA-kerninformatie, inclusief snelle HTA's, zal worden gedecentraliseerd, methodologieën en productie gerelateerde informatie- en communicatietechnologie-infrastructuur zal vanaf 2020 worden voltooid als zelfstandig ondersteuningsnetwerk.

Werkpakket 5 (https://www.eunethta.eu/ja3-archive/work-package-5-life-cycle-approach-to-improve-evidence-generation) besteedt aandacht aan het gebruik van registers bij de levenscyclusbenadering van de gezondheidstechnologie (geneesmiddelen, hulpmiddelen, diagnostica of andere) om bewijsvoering na markttoelating te verbeteren. Dit werkpakket bestaat uit twee delen:
Onderdeel A: Vroege dialogen (bewijsvoering tijdens de vroege ontwikkeling)
Categorie B: Genereren en registreren van bewijsmateriaal na lancering op de markt.
Bij onderdeel B worden acht pilots uitgevoerd. Bij deze pilots wordt

  • Een gemeenschappelijke onderzoeksvraag voor extra (post-lancering) bewijsvorming gedefinieerd
  • Een minimale dataset voor registers of een kern gemeenschappelijk protocol vastgesteld; 
  • Waar mogelijk worden de verkregen aanvullende gegevens gedeeld. 

In 2020 is een praktisch instrument opgesteld, de REQueST Tool om de kwaliteit van de registratiegegevens te beoordelen die in HTA moeten worden gebruikt ("Kwaliteitsnormen voor het registers-instrument"). Dit hulpmiddel bouwt voort op de werkzaamheden van de gezamenlijke PARENT-actie. Er hoort ook een visie document bij. Op deze pagina van de EUnetHTA website vindt u meer informatie: https://eunethta.eu/request-tool-and-its-vision-paper/