AA Tekstgrootte

>>Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

De wereld van patientenregisters is behoorlijk in beweging.Er zijn diverse initiatieven en ontwikkelingen op zowel nationaal als internationaal niveau die ertoe bij kunnen dragen dat er meer en betere registers zullen ontstaan. We schetsen hier de belangrijkste. 

Zie menustructuur links.